Belastingplan 2019 en jaarrekening

De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting heeft invloed op de belastingpositie in de jaarrekening 2018. Globaal gezegd betekent dit voor latente vorderingen een extra VPB last en voor latente schulden een extra VPB bate. Voor meer informatie, bel ons gerust: 020 40 40 474.