Nieuws

Uitspraak aan- en verkoopkosten deelneming

Kosten bij een aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Op 7 December 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin is beslist dat een objectief verband moet bestaan tussen de kosten en de aan- of verkoop van een deelneming. Dit heeft mogelijk ook…

Meer lezen ›

Belastingplan 2019 en jaarrekening

De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting heeft invloed op de belastingpositie in de jaarrekening 2018. Globaal gezegd betekent dit voor latente vorderingen een extra VPB last en voor latente schulden een extra VPB bate. Voor meer informatie, bel ons gerust: 020 40 40 474.

  • Overview