Due diligence

Voor overnames of verkopen met een geschatte waarde tot EUR 25 miljoen, verrichten wij due diligence onderzoeken voor de verkoper of koper. Daarbij maken we een verdeling van de belastingrisico’s in laag-midden-hoog en geven we een inschatting van het daarmee gemoeide bedrag. Onze bevindingen leggen we vast in heldere rapportages.