Uitspraak aan- en verkoopkosten deelneming

Kosten bij een aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Op 7 December 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin is beslist dat een objectief verband moet bestaan tussen de kosten en de aan- of verkoop van een deelneming. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de BTW. Meer weten? Bel of mail ons (020 4040474 of contact@teuben.com